Binnen een dynamische samenleving ontwikkelen zich soms ideeën “out-of-the-box”, die bij nader inzien omvangrijker zijn dan men in eerste instantie denkt.

In een informatiemaatschappij waarin wij bijna collectief klampen aan de uitspraak ‘ik heb geen tijd’ en waarin bijna elk individu dat wij ‘een beetje’ tijd geven, ons de erkenning geeft die we nodig zijn voor een welbevinden, zou een oproep tot samenwerking spoedig verwaaien en verloren gaan in de turbulenties van onze interacties.

De (“out-of-the-box” bedachte) koppeling van een oproep aan een product is een vondst van hoge kwaliteit.  Zo is het product  iGaBa op de markt gekomen. De oproep is een weg te vinden uit "discriminatie". Een oproep die blijft; net als de iGaBa.
Als cilindervormig buisje geeft het de koper iets tastbaars in handen waarmee hij / zij kan laten zien; bewijzen, dat er een uitweg is.
Omdat een ieders vrijheid van denken gehandhaafd blijft, kan een iGaBa bezit(s)ter er zelf interpretaties en ideeën aan koppelen . Na het verwijderen van de initiële [naar website verwijzende] tekst of een tekst met een vraagstelling ter overdenking_ kan hij / zij er zelf een tekstje in doen afkomstig uit een bron die hij / zij belangrijk vindt, in een taal welke hij / zij beheerst.
Het kan voor het raam of , beter nog, in de tuin vòòr het huis gezet, als teken van betrokkenheid bij wat er in de samenleving gebeurt. Het kan 's morgens op de balie van de receptie worden voorzien met "het motto / idee voor de dag", het kan voorzien worden van een wens / een ‘gouden gedachte’ voor een relatie; en..... alles ter stimulans van creatieve communicatie binnen / buiten een perspectief.

 

 Doelstelling van de firma Udai-Wa-Re;

I :  Een product op de markt brengen dat het stellen van vragen bevordert.

II:  Uitkomsten van discussies naar aanleiding van deze vragen opnemen als aanvulling op het lokale filiaal beleid.

III: Met het _op termijn_ uitnodigen van filiaalhouders een samenwerkings verband te realiseren waarin het Trust [computer] programma verder ontwikkeld kan worden, om daarmee een parallel aan te leggen in het beloningsstelsel binnen de firma.  T.R.U.S.T. Tpoint Registratie en Ura Systeem Template 1e Doelstelling van het programma is: het beheer van een object en  het gebruik van de locatie waar dit object gelokaliseerd is. 2e Doelstelling van de Trust is het verstrekken van een [klassiek] kosten beheer programma aan een willekeurig collectief initiatief.     

De iGaBa functioneert als plaatsbepaler. De lange Apo's voor het werpspel, de korte voor het woord / letter spel. { bekijk de  [5 minuten]  Video-Presentatie }.  Een ieder die het begrijpt kan het oppakken en wegleggen; als hobby.            

Een blanco iGaBa           € 3,-        De iGaBa met inscriptie € 4,- en ééntje met verwijzende tekst naar achtergrond informatie    € 7,-.  

De Udai gerelateerde Button:  € 5,-.

Set van 3  iGaba           € 12,-           Set van 3+Button          € 15,-       Set van 3 Apo's(sticks) €  9,-         [excl.19%BTW & verzendkosten]   

                        Bestel een setje   vandaag nog                      [klik op de email box]    

[verdeling van de opbrengst uit verkoop:            € 2,- voor de vereeniging, € 3,- voor de vervangingswaarde en € 4,- voor de        {production time share} aandeelhouders]    

top

 

Met deze hobby kan een introductie worden gemaakt als aanzet tot het ontwikkelen van een supplementair economisch model, welke binnen de firma Udai-Wa-Re gehanteerd wordt.

De geïnvesteerde deelname tijd tussen oppakken en wegleggen kan gemeten worden en _indien erkend door de filiaalhouder(s)_ gekoppeld aan de verdeling van het bedrijfsresultaat. Een nauwkeuriger beschrijving van het model kan plaatsvinden tijdens een demonstratie van het hierboven genoemde [computer] programma.
Udai-Wa-Re heeft een ijzersterk product; iGaBa kunnen in setjes van drie of onafhankelijk van elkaar worden aangeboden. Op termijn kan het als export artikel worden gepresenteerd in een passende vorm en verpakking.

 - * - 

Ik wil een iGaBa bestellen       

en ondersteun daarmee de gedachte dat er inderdaad modellen dienen te worden ontwikkeld waarmee we samen verder komen. 

                                                                         Ik wil een donatie doen op giro 9416120 onder vermelding UWR-Trust.

                      

                                                                                                  [5 minuten]  Video-Presentatie                                                                               [rechtermuis 'doel opslaan als...' om te downloaden als je een trage verbinding hebt]   

 Ga-Mé benodigdheden: een pen, [een horloge], een IGABA,  Apo’s en de ► Apo-i   &   Apo-A  registratie formulieren 

  [download Apo-i.PDF - Apo-A.PDF ]  [de bestanden kun je aanklikken met de rechtermuis en 'doel opslaan als...' kiezen, om te downloaden] 

Udai-Wa-Re 2010 All rights                                                                        Page developed for resolution 1024x768 .                                                                 top

 

   No                                                        Si                                                                Ai

Opnames van de [oorspronkelijke] Den [workshop/atelier].

top

  The target remains

    

Wa

 

Deze site is in verbouwing.          Deze regel verbindt naar de in aanbouw zijnde    [alvast in de verwachte de stijl  van 2012]

This site is under construction.   Link to the multi-lingual version [construction site] [in the expected style of the year 2012] 

Deze naar de laatst actuele         [dat is de waar je nu bent]                                                      ◄ back